Zapisy


Informacje dotyczące wolnych miejsc dostępne są telefonicznie
tel: 795 785 655 bądź mailowo:  place4baby@wp.pl

Szacowany czas oczekiwania na miejsce wynosi do 3miesięcy.

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tylko placówki wpisane do rejestrów rządowych, mogą sprawować opiekę nad dziećmi.

Place4Baby jako pierwsze w Łodzi uzyskało wpis do rejestru dziennych opiekunów https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow