"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"
  Jan Amos Komeński